Også innen psykisk helse er det stort potensiale for å ta digitale verktøy i bruk. Både for myndigheter og innen sektoren er digitale verktøy enda ganske umodent. Men stadig flere tar digitale verktøy i bruk. Og erfaringene så langt er mest positive.

Kaja Asbjørnsen Betin er leder av Digpsyk, psykologenes forening for digital helse. Hun hadde sammen med oss fra Direktoratet for e-helse ansvaret for å løfte diskusjonen om bruk av digitale verktøy innen psykisk helse.

– Det er oppløftende at dette temaet begynner å bre om seg på viktige arenaer. Mulighetene er uendelige og potensialet er stort. Det er mye som kan utvikles, og vi kan forbedre kvalitet og tilgjengelighet, sier Betin.

Betin fokuserte i sin del på at ansvaret ikke bare handler om de som faktisk kommer på kontoret.

– Vi har både ansvaret for de som kommer, og de som ikke kommer, sa Betin i sitt foredrag, og mente det lå et stort folkehelsepotensiale i digitale verktøys potensiale for å nå nye grupper.

Last ned presentasjonene vi holdt under.