Hvordan fastleger å ta i bruk digitale dialogløsninger på Helsenorge

Send bestilling til [email protected] eller ring telefon 24 20 00 00.

  1. Se mer detaljer om bestilling: https://nhn.no/media/2922/elektronisk-bestilling-av-ddfl_v11.pdf
    Se mer informasjon om videoløsning integrert med helsenorge.no her: https://helsenorgelab.no/dokumentasjon/videokonsultasjoner/
    For mer informasjon om digital dialog fastlege se: https://nhn.no/digital-dialog-med-fastlegen/kom-i-gang-med-digital-dialog-paa-ditt-legekontor/

Endringer på Helsenorge som forenkler samhandlingen mellom pasient og fastlege

NHN jobber kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av tjenestene på helsenorge.no. Se presentasjon med leveranser på Helsenorge i uke 14.

Informasjon tilknyttet leveranser på Helsenorge uke 14 (.pdf)
Endringer på Helsenorge som påvirker innbyggers dialog med fastlegen

Har du spørsmål?

Spørsmål om oppkobling: [email protected] eller ring telefon 24 20 00 00.

Spørsmål om bruk av digital [email protected]

Har nye ideer, ta kontakt med [email protected]