Hvert år legger Direktoratet for e-helse sin rapport om utviklingstrekk innen e-helse. I år skjedde det på Gamle Museet.

Direktoratet for e-helse har ansvaret for å følge med på forhold som påvirker utviklingen av e-helse i helse- og omsorgssektoren, og gi råd og veiledning på området. Dette innebærer blant annet å sammenstille kunnskap og erfaring i faglige spørsmål. Temaene som diskuteres i rapporten er:

  • Skytjenester
  • Økosystemer og plattformer
  • Kunstig intelligens
  • Persontilpasset medisin
  • Persongenererte helserelaterte data
  • Samhandling
  • Nettbasert behandling av psykisk helse
  • Innovasjon og næringsutvikling

Utviklingstrekkrapporten kan lastes ned under.

Utviklingstrekk 2020. Drivere og trender for e-helseutviklingen (.pdf)
Direktoratet for e-helses rapport om utviklingstrekk 2020.