Kan psykiske lidelser behandles via internett? Kan nettløsninger hjelpe deg å gå ned i vekt? Hva betyr digitalisering for arbeidshverdagen til de som jobber i sektoren? I stedet for å lese 350 vitenskapelige artikler, så kan du få en oppsummering med å se videon fra Forskningsrådets frokostmøte.

SINTEF gjennomførte kunnskapsoppsummeringen, og ved hjelp av litteratursøk fant de 357 artikler om slike digitale samhandlingsverktøy. De aller fleste av dem handlet om samhandling mellom helsepersonell og innbygger.

God effekt av digitale verktøy

Som eksempel kan nevnes digitale løsninger for behandling og oppfølging av pasienters sykdom og plager, med ulike former for digital kommunikasjon med helsepersonell. En stor andel av studiene dreide seg om internettbehandling for psykiske lidelser, dvs. en form for e-læring som pasienten kan gjøre hjemme med litt eller mye kontakt med helsepersonell.

Forskerne har funnet ut at det er positive effekter av internettbehandling. En del pasienter kan få like god behandling på internett som i en tradisjonell ansikt-til-ansiktbehandling. Studiene har likevel ikke funnet ut nok om hvorfor internettbehandlingen virker, om den virker bedre for noen brukere enn for andre, og om det er de som trenger det mest som faktisk får tilbud om slik behandling. Blant effektene som forskerne finner er:

  • Nettbasert kognitiv terapi er mer effektivt enn å stå på venteliste
  • Nettbasert kogntiv terapi er like effektivt som tradisjonell behandling
  • Innen psykisk helse er bruk av digitale behandlingsverktøy kostnadseffektive

Trenger enda mer kunnskap

Forskerne skriver i rapporten at selv om en del studier viser at digitale løsninger gir brukerne gode tjenester, så er det mye vi fortsatt vi trenger mer kunnskap om. Blant spørsmålene som forskerne ønsker svar på videre er

  • Hvorfor virker digitale verktøy?
  • Hvem har de best effekt for? Og hvorfor det?
  • Effektene av digitale verktøy på lang sikt?
  • Negative konsekvenser av å bruke digitale verktøy?
  • Om hvordan verktøyene skal designes slik at de passer til de enkelte brukergruppenes behov og preferanser – noe som innebærer at vi må ha med oss brukerne når løsninger skal utvikles?

For de som er interessert i detaljene, så kan du også lese hele rapporten.