Helsedirektoratet har nå gitt ut kildekoden for sine tre mest populære apper på kontoen deres på kodesamfunnet GitHub.

Ønsker å dele med alle

– Åpen kildekode er en variant av åpne data. Resonnementet er at når staten produserer verdier i form av data og informasjon basert på skattefinansiert aktivitet, så skal disse verdiene føres tilbake til samfunnet på alle måter som kan gagne. En internasjonalt anerkjent metode er å frigi ikke-sensitive data som åpne data og ikke-sensitiv kildekode som åpen kildekode, forklarer Jørgensen.

Målsetningen med tiltaket er at andre skal kunne bruke den til å lage egne mobilapplikasjoner. Prosjektleder Ove Jørgensen i Helsedirektoratet tror at det gir direktoratet en fordel.

– Vi ønsker å dele verktøy som kan bidra til at andre lager enda bedre verktøy. Og det kan i neste omgang gi oss verdifull tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre ting bedre. Ved å frigi kildekoden som åpen kildekode, gir vi andre anledning til å benytte koden i andre apper, og at andre kan basere nye apper på vår kildekode.

– Som offentlig aktør bør vi sørge for åpenhet og dele det vi arbeider med, både for tillit og for mer effektiv og trygg utvikling av teknologi.

Han framhever også det internasjonale perspektivet.

– Vi tenker også at det er land som ikke har samme økonomiske kraft som oss, som kan ta del i det vi utvikler og få det til på en enklere måte med litt drahjelp fra det vi har laget.

Uten sensitiv informasjon

Kildekoden inneholder ingen virksomhetskritisk eller sensitiv informasjon, så den egner seg for frigivelse.

– I stedet for å vurdere enkeltvise utleveringsforespørsler basert på offentlighetsloven, er det enklere for Helsedirektoratet å frigi koden som åpen kildekode. Det understøtter også prinsippet om at offentlige etater skal likebehandle eksterne aktører.

– Om vi lager verktøy som er gode, så tenker vi markedet kan få det og lage enda bedre løsninger til beste for befolkningen. På denne måten kan verdiene staten produserer gjenbrukes av andre og bidra til ytterligere verdiskapning på områder staten ikke selv vil gå inn i.

Ønsker å dele mer

Jørgensen sier de kommer til å dele mer i framtiden.

– Ja, vi tenker at det vi lager er gjenstand for interesse, da vi utvikler det vi mener er det beste for befolkningen. Det vi utvikler har bakgrunn i forskning og gir veldig gode rammer for å utvikle liknende hjelpemidler. Det å tilgjengeliggjøre data og kildekode i apper er i tillegg meget positiv omdømmebygging for Helsedirektoratet, ikke minst i det omfattende WHO-samarbeidet Norge er en del av.

Her finner du kildekoden: