Det vil være mulig å stille spørsmål via chat i begge webinarene! Velkommen!

Webinar for fastleger

Tema: Hvordan fastleger kan tilpasse helsetilbudet sitt på Helsenorge
Målgruppe: Fastleger
Tid: Onsdag 30. november kl. 14:00-14:45
Sted: Digital livesending via vår webinarside på nhn.no

Webinar for kommuner

Tema: Kommunale helse- og omsorgstjenester på Helsenorge og muligheter for å tilpasse skjemaer tilknyttet timebestilling
Målgruppe: Kommuner
Tid: Torsdag 1. desember kl. 14:00-14:45
Sted: Digital livesending via vår webinarside på nhn.no