Norsk Helsenett ønsker tilbakemeldinger fra helsepersonell som bruker kjernejournal i møte med pasienter. Dine tilbakemeldinger er verdifulle for Norsk Helsenett i vårt arbeid med videreutvikling av kjernejournal. Svarene på spørreundersøkelsen skal også gi oss en forståelse av hvordan helsepersonell bruker dagens funksjonalitet i møte med pasienten.

Norsk Helsenett håper at du kan avse noen få minutter til å besvare spørsmålene i undersøkelsen:https://easyfact.no/reply/dvjqpytehd