I dag er årets Hva er viktig for deg-dag. Det er et internasjonalt arrangement i over 50 land.

Vi på Helsenorge jobber for å la innbygger fortelle mer om hva de synes er viktig. Sammen med Helsedirektoratet så prøver vi ut digitale kartleggingsverktøy til høsten. Innbyggere som digitalt ber om helsehjelp fra fastlegen vil få spørsmål om hva de synes er viktig.

Lar innbyggeren fortelle historien sin digitalt

Prosjektleder Nina Brøyn hos Helsedirektoratet tror digitale kartleggingsverktøy kan bidra til økt kvalitet, gjennom å fokusere på hva som er viktig for innbyggeren.

– Triageringsverktøy hjelper helsepersonell til å bruke mer tid til oppfølging og behandling av de pasientene som trenger det. Både pasienter og helsepersonell vil bli bedre forberedt gjennom at pasientene gir informasjon på forhånd om sin helsetilstand og hva de ønsker å ta opp, forteller Brøyn.

Gode spørsmål gir gode forløp

Se mer om hvorfor «Hva er viktig for deg» er et viktig spørsmål for både innbyggere og behandlere.

I Norge er det Folkehelseinstituttet og Kommunenes sentralforbund som arrangerer dagen.