Mandag sto åpningen av åpen møtearena i forbindelse med prosjektet Tryggere Helseapper med 25 oppmøtte fra offentlig og privat helsesektor, helsestartups, private helseinitiativ, forskere og helseteknologiutviklere.

Tryggere Helseapper er et initiativ av Helsedirektoratet, Direktorat for e-helse og Norsk helsenett, som skal legge til rette for å enklere navigere blant helseapper og gjøre utviklingsforløpet for helseteknologileverandører og -utviklere mer forutsigbart.

Møtet åpnet med en introduksjon av Tryggere Helseapper fra prosjektleder Arve Paulsen (Helsedirektoratet) hvor han fortalte at målet med prosjektet blant annet er å kunne levere rammeverk for helseapper. Disse rammeverkene skal bygge på eksisterende evalueringsmodeller.

Åpen dialog

Deretter fulgte en introduksjon til Åpen møtearena av Nina Bakås fra Norsk helsenett. Åpen møtearena skal være Tryggere helseapper sin åpne dialog med interessenter til prosjektet. Dette kan være utviklere og leverandører, forskere, helsepersonell, pasient eller pårørende. Vårt mål er å få innsikt i problemstillinger knyttet til helseteknologi og -apper, samt å verifisere prosjektets behov og hvilke behov prosjektet bør tilfredsstille.

Litt lenger fremme ønsker vi å kunne begynne å teste evalueringsrammeverkene vi utvikler i prosjektet. Åpen møtearena vil også være første sted vi snakker om hva vi kommer frem til i arbeidet med Tryggere Helseapper og være arenaen for å teste hypoteser og forslag vi utarbeider, som for eksempel finansieringsmodeller for helseapper.

Ønsker innspill på temaer

Temaene for møtene i Åpen møtearena fremover er ikke fullstendig besluttet ennå, så dette ønsker vi gjerne innspill og ønsker på. Vi håper å kunne tilby læring samtidig som vi lærer av dere.

Forslag som ble lagt frem på møtet er personvern, informasjonssikkerhet og NORMen, finansieringsmodeller, interoperabilitet og brukervennlighet.

Bli med, du også!

Neste møte er mandag 25. oktober kl. 14:00. Håper på å se både dere som møtte på første møte og venner, kolleger og andre dere tenker kan være relevante å involvere for prosjektet. Påmelding kan dere finne her: https://forms.office.com/r/sbAfKfkKMi

Vi tar gjerne imot innspill gjennom dette skjemaet: https://forms.office.com/r/2v1FLUJckS

Ved spørsmål kan Nina Bakås kontaktes på [email protected]