Trygge helseapper kan være et ledd i behandling, selvhjelp eller sette brukerne i stand til å ta bedre vare på egen helse. Norge henger langt etter mange europeiske land på dette området.

Prosjektet er ledet av Helsedirektoratet i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett. 

Pilot allerede i 2022

Innen 1.kvartal 2022 skal prosjektet – på kort sikt - pilotere et evalueringsrammeverk på minst fem helseapper innenfor brukervennlighet, datasikkerhet, personvern og klinisk verdi, samt teste hvordan appene best kan gjøres tilgjengelig for pasientene. Når pilotprosjektet er gjennomført, vil man ha både et evalueringsrammeverk og en utprøvd plattform for å tilby helseapper – verktøykatalogen på helsenorge.no.

På mellomlang sikt er målet å få opp et nasjonalt appbibliotek som kan brukes av både innbyggere, helsepersonell og leverandører til å finne trygge og effektive helseapper til sine behov. På lang sikt er målet å muliggjøre "app på resept" slik man har f.eks. i Tyskland.

Prosjektet henger tett sammen med andre prosjekter som f.eks. DIGI-UNG, Nasjonalt velferdsteknologiprogram, DIGI-Hjem, Program for digital samhandling og Kunstig Intelligens.

Om workshopen

Hensikten med denne workshopen er å samle innspill for å kunne bygge rammene rundt piloten av et evalueringsrammeverkt som skal settes i gang i januar 2021. Vi ønsker å se konkret på hvilke behov dere som appleverandører har i forhold til hvor og når informasjon om evalueringsrammeverket skal finnes, og hva som skal til for å kunne tilby en god tjeneste for dere.

Dato: 10.12.2021
Tidspunkt: 09:00 – 12:00
Lokasjon: Digitalt over Teams
Meld din interesse her: [email protected]

Agenda

Del 1: Behov/utfordringer

 • Konkrete behov / utfordringer ved å finne frem og orientere seg om ulike krav innen sikkerhet, personvern, brukervennlighet og klinisk verdi, og veiledning gjennom dette. (1t 15 min)

Pause: 30 min

Del 2: Brukerreise-kart

 • Hvor og når vil dere finne denne informasjon, og er det avhengig av andre faktorer? En brukerreise fram til "godkjent" app på verktøykatalogen. (1 t 15 min)

Ved å si ja til å delta på workshopen samtykker dere til følgende

I forkant må vi innhente følgende opplysninger om deltagere

 • navn
 • kontaktinfo (mobil og/e-post)
 • alder
 • yrke
 • arbeidssted

Hensikt:

 • ha oversikt over testpersoner
 • ta kontakt med dem
 • sørge for at det er et representativt utvalg
 • sjekke om det er bruksmønstre i ulike brukergrupper/ segmenter

Disse opplysningene vil bli lagret i 4 antall måneder før de slettes. 

Notater som gjøres undervis i workshopen vil analyseres og brukes videre i arbeidet i prosjektet, men anonymiseres før det lagres for intern dokumentasjon. 

Vi vil bruke resultatene fra workshopen til å lage en oppsummering i en rapport. Opplysningene som gjengis i rapporten som ikke skal kunne knyttes til enkeltpersoner.