Helsedirektoratet fikk i 2015 i oppdrag å bistå til at det etableres internettassistert behandling for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har etablert et prosjekt som skal se på muligheten for innføring av digitale verktøy innen psykisk helse i primærhelsetjenesten.

Prosjektet har hatt to spor

 1. Se på digitale verktøy innen psykisk helse overordnet
 2. Bistå til at det etableres tilbud om internettassistert behandling

Målbilde psykisk helse

I målbildet så vi på en rekke spennende muligheter for digitale verktøy brukt innen psykisk helse. Arbeidsgruppen anbefalte at man særlig så på

 • Behandlingsrom
 • Lærings- og mestringsportal
 • Symptomavklaring
 • Finn fram-katalogen
 • Kartleggingsverktøy
 • Videokonsultasjoner
 • Samhandlingsarena
 • Nett-forum

Du kan lese mer om dette i konseptoversikten.

Psykisk helse – Konseptoversikt versjon 1
Rapport fra arbeidsgruppen for konseptet psykisk helse.

Verktøykatalogen

Verktøykatalogen er et av de sentrale bidragene fra direktoratene for å bistå til at det etableres internettassistert behandling. Verktøykatalogen består i dag av tre deler:

 1. Verktøykatalogen: Er en katalog over digitale verktøy som innbygger kan ta i bruk på egenhånd, eller sammen med behandler.
 2. Helsenorge.no: Her kan innbygger selv finne digitale verktøy. Dersom verktøyet er godkjent for bruk uten behandler, så kan innbygger ta i bruk verktøyet selv.
 3. Mestringsapplikasjonen: Her kan innbygger finne alle verktøy i katalogen, og informasjon om hva som kreves for at behandler og innbygger skal ta disse i bruk. Behandler kan også "forskrive" verktøy til innbygger, som da mottar verktøyet på helsenorge.no.

Her kan du leser mer om verktøykatalogen, og prosjektet Mestringsportal:

Psykisk helse: Prosjektforslag for Mestringssportal v1.docx
Prosjektforslag for oppstart av prosjektet Mestringsportal.

Presentasjonen

Hvis du vil laste ned presentasjonen, så kan du gjøre det her:

Presentasjon: Konseptoversikt psykisk helse
Presentasjon for Fagutvalget NUFA 25. april 2019.