Leveransevideo

De viktigste nyhetene

Profil: Endring i krav for tilgang til tjenester på vegne av barn under 16 år. I tillegg til foreldreansvar, må minst en av foreldrene har felles bostedsadresse som barnet i folkeregisteret. Fjerner visning av sivilstatus under personopplysninger.

Timer og dialog: Tilpasninger av løsning for å få timer, videokonsultasjon og e-kontakt for øvrige behandler for SIO, med mulighet for å avbestille time. Innbygger skal ha mulighet for å avbestille timeavtale direkte fra Helsenorge for øvrige behandlere. For SiO-studenter kan dette være helsesøster, psykolog, reisevaksine og rådgiver. Mulighet for å manuelt kunne hindre varsling av timeavtaler ved spesielle behov for Helse Midt.

Helsekontakter: Innbygger får oversikt over tidligere helsekontakter for SIO.

Fastlegetjenester: Tilgjengeliggjør e-konsultasjon og reseptfornyelse for SIO.

Pasientjournal: Innsyn pasientjournal blir tilgjengelig for alle i Helse Sør-Øst. Innbygger vil kunne få tilgang til både journaldokumenter og tilgangslogg med oversikt over hvem som har åpnet pasientens journal. Innsyn vil ikke være tilgjengelig ved foreldrerepresentasjon.

Helseregistre: Tilpasninger og varsling for innsyn i kvalitetsregistre.

Pasientreiser: Ny versjon av søknad for dekning av reise med standardsats for pasient.

Samvalg: Tilpasninger etter brukertest, forenklet navigasjon og forbedret utskrift av notat.

Frikort og egenandeler: Frikortnummer blir tilgjengelig for innbygger i digitalt frikort.

Dokumenter: Forbedret funksjonalitet med mulighet for filtrering og søk i oversikt over dine dokumenter. I tillegg er handlingsmenyen utvidet med mulighet for å endre egenskaper.

Annet: Ny prosesshjelp på forsiden "Fant du ikke det du lette etter?" for å forklare eventuelle årsaker til manglende tilgang til tjenester.