Slik kan de se ut for en innbygger med fastlege som tilbyr digital dialog via Helsenorge og som også bruker en godkjent videoleverandør på Helsenorge. Foto: Fastlege.png

Tilpasset varsel til pasienter

Vi har tilpasset varsel på sms og epost ved påminnelse til time hos fastlegen slik at pasienter med symptomer ikke møter opp på kontoret, men tar kontakt på telefon

Forberedelser til time og e-konsultasjon

  • Støtte for å beskrive luftveissymptomer som før en e- konsultasjon
  • Veiledning før timeavtale

Ny videoknapp

Inngang til videokonsultasjoner både for leger som tilbyr digital dialog via Helsenorge og for de fastlegene som ikke tilbyr digital dialog via Helsenorge. Merk at for at videoknappen skal bli synlig for dine pasienter må du:

  1. benytter en av de godkjente videoleverandørene på Helsenorge. Per nå er dette VisibaCare og Conferere for fastleger. Se mer informasjon om videoleverandører her.
  2. At du ber din videoleverandør sende en bestilling til Norsk Helsenett

Forbedret informasjonsmateriell

Ta kontakt med kundesenteret hos NHN dersom det er behov for bistand.

Endringer og tilpasninger på Helsenorge mai 2020 (.pptx)
Endringer og tilpasninger på Helsenorge som påvirker innbyggers dialog med fastlegen

Har du spørsmål til digital dialog fastlege kan du ta kontakt her: [email protected]