Bare en liten andel av pasientens tid er på legekontor. Ellers er de i full gang med å mestre både liv og sykdom. Men helsevesenet er i stor grad bygd opp rundt konsultasjonene, men kanskje finnes det muligheter for at pasientene selv kan generere verdifulle data.

Det var bakgrunnen for en workshop arrangert av Nasjonalt senter for e-helseforskning i forkant av EHIN 2019. Blant temeaene som ble diskutert var pasientgenererte data og forvaltning av verktøykatalogen som nå er lansert på helsenorge.no.

– Det er en jungel av verktøy der ute. Vi må sikre oss at digitale helseverktøy er tilgjengelige, effektive og til å stole på, sa seniorrådgiver Øystein Tveite i Helsedirektoratet.

Under finner du lysarkene som viser litt av tankene fra helsenorge.no om pasientgenererte data.

Helsenorge as infrastructure for patient generated data (.pptx)
Presentasjon fra workshop i forkant av EHIN 2019.