Spør Dina er en praterobot for gravide med svangerskapsdiabetes. På fremsiden er Dina en chatbot, men på baksiden sitter helsepersonell og sjekker bruken daglig. De går gjennom spørsmål fra brukere og ser hva Dina svarer. Med en slik manuell prosess får de lagt til nye svar basert på brukerinput og hele tiden testet og sjekket at Dina gir gode, relevante svar.

Prateroboten ble lansert i versjon 2.0 under den nordiske e-helsekonferansen EHIN. Helseminister Bent Høie var med på lanseringen, og var svært fornøyd med verktøyet.

– Særlig imponerende er det at teknologien læres opp av å brukes, det sikrer at brukeren er i sentrum , sa Bent Høie under lanseringen.

Løsningen er utviklet av teknologer, brukere (både mor og far), jordmødre, fastleger, ulike legespesialister og psykologer frå spesialist- og primærhelsetenesta. Helse Bergen har kvalitetssikret og godkjent innholdet.

Du kan finne prateroboten på vår side om svangerskapsdiabetes, eller gå direkte til spordina.no.

Eller du kan se informasjonsvideoen: