Bakgrunnen for at MedEasy.no startet utvikling av koronasjekk var et ekstremt informasjonsbehov i befolkningen i startfasen av pandemien. Overordnet mål var å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Ekstrem etterspørsel

Initiativet traff åpenbart et behov i befolkningen og bruken av siden eksploderte like etter lansering med over 45 000 utførte «koronasjekker» bare første døgn.

Vi er stolte over hva teamet deres fikk til på rekordtid, og beskriver de første ukene som en dugnad dag og natt for folkehelsa.  

Tilpassede råd

«Vi utviklet helt enkelt et moderne og klikkbart speilbilde av anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Den underliggende algoritmen sikrer individualiserte råd og velger aktivt bort informasjon som ikke er aktuell for den enkelte.»

Algoritmen ble tidlig brukertestet og kvalitetssikret av hundrevis av norske leger og sykepleiere fordelt over hele landet via lukkede Facebook-grupper. Responsen var overveldende og konstruktiv.

Fagfolk med på laget

Norsk forening for allmennmedisin gikk tidlig ut og anbefalte nettsiden for sine medlemmer, og initiativet fikk også bred mediedekning nasjonalt.Personene som stod bak initiativet er en liten gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter som til daglig jobber med nettbasert helseutdannig. I tillegg fikk de med en dyktig samfunnsgeograf som utfordret teamet fra “ikke medisinsk” ståsted.

Den nettbaserte undervisningstjenesten MedEasy.no har siden oppstart i 2014 registrert over 60,000 brukere i Norge og utvider nå til resten av skandinavia . Til vanlig er deres hovedmotivasjon å forkorte avstand mellom teori og praksis for studenter og helsepersonell. 

«Ettersom vi satt på både teknisk, faglig og ikke minst betydelig pedagogisk kompetanse, så føltes dette litt en vanskelig kamp på vår hjemmebane, som vi bare måtte vinne sammen. Det en stor ære å nå få overlevere algoritmen til norske helsemyndigheter, der vi hele tiden har drømt om at den skal høre hjemme»