I forbindelse med koronaviruset opplever vi økt behov fra legene om å legge ut informasjon fra legekontoret på helsenorge.no.

Dette er en viktig kanal for å sikre viktig informasjon til innbyggere, og det er mulig for alle fastlegekontor å endre informasjonen gjenneom Adresseregisteret.

Det er mulig for virksomheten å legge ut meldinger fra legekontoret, samt informasjon av generell karakter som vises for innbygger.

Informasjonen vises to steder i løsningen:

  • Melding for hele legekontoret – Tilgjengelig for alle fastleger
  • Tilpasset melding til hver tjeneste – for hver lege, tilgjengelig for leger som benytter Digital Dialog Fastlege (DDFL)

Under finner du en veiledning for hvordan endre beskjedene.

Informasjon fra legekontoret på helsenorge.no (.pdf)
Det er mulig for virksomheten å legge ut meldinger fra legekontoret, samt informasjon av generell karakter som vises for innbygger.