Vi jobber på en rekke områder for å bidra til å gi gode helsetjenester for alle. Vårt fokus er nå:

Videokonsultasjoner

Videokonsultasjoner kan bidra til at flere problemstillinger kan avklares uten å gi risiko for smitte. Derfor legger vi nå til rette for at sektoren kan ta i bruk videokonsultasjoner på en rask og trygg måte i samarbeid med Helsenorge.

God informasjon

Sammen med FHI og Helsedirektoratet jobber vi knallhardt med å lage gode informasjonssider, og disse er i konstant endring for å møte innbyggeres behov.

Torsdag fikk Helsenorge en praterobot som hjelper innbygger å finne svar på spørsmål om koronaviruset og avlaster informasjonstelefonen.

På vegne av Helsedirektoratet har Helsenorge sendt ut sms-oppfordring til dugnad for å begrense omfang av epidemien.

Rask bredding

Vi legger til rette for at alle tjenestene våre raskt kan tas i bruk. Mange av tjenestene kan bidra til redusert trykk på telefontjenester.

Verktøykatalogen

Verktøykatalogen kan brukes for at helsepersonell raskt og trygt kan sende ut informasjon til innbyggere. Tjenesten kan brukes av både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Vi jobber med å få til flere digitale helseverktøy i Verktøykatalogen på Helsenorge.no. Ta kontakt med [email protected] dersom du har forslag til verktøy som kan inkluderes i denne.

Digitale skjema og veiledningsverktøy

Vi ser på hvordan vi kan tilrettelegge for bruk av skjema til kartlegginger. Vi jobber også med bruk av skjema for veiledning til innbyggere.

Andre tilpasninger

  • Vi gjør endringere i plattformen for å hjelpe sektoren med å håndtere situasjonen.
  • Vi tilpasser informasjon innbygger får i tjenestene, tekster og påminnelser for å hjelpe innbygger å følge retningslinjer.

Andre ideer?

Ta kontakt med Helsenorges idé-mottak på [email protected] eller produktansvarlig Nina Linn Ulstein på e-post [email protected]