Avhengig av valg av strategi og effekt av tiltakene kan vi regne med at 5–50 % av befolkningen blir smittet i epidemiens første par år. Omtrent 1 % av alle smittede vil ha behov for sykehusinnleggelse, og en firedel av disse ha behov for mekanisk pustehjelp (1). 99% av de smittede vil behandles hjemme med støtte fra kommunehelsetjenesten, som vil settes under stort press.

Digitale konsultasjonsformer kan bidra til å øke kapasiteten i tjenestene, og samtidig gi trygge rammer for oppfølgning for en ganske stor andel av de smittede. Digitale tiltak vil særlig kunne hjelpe en del pasienter i en gruppe som har god digital kompetanse. Dermed kan de avlaste tjenestene og gi bedre tilgang til tjenester også for den delen av befolkningen som ikke mottar digitale tilbud.

I presentasjonen under finner du mer informasjon om hvordan vi jobber med digitale helseverktøy. Se også dokumentasjonssiden Verktøy og Helsenorge.

Digital oppfølgning av innbyggere under koronaepidemien (.pptx)
Presentasjon brukt under leverandørmøte 27.mars 2020.

Kilder

1.FHIs fjerde risikovurdering (web).