Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) ble først ute med bruk av videokonsultasjon via helsenorge.no. Muligheten for å kommunisere med fastlegen ved hjelp av videokonsultasjon er den nyeste digitale tjenesten via helsenorge.no. Den gir studentene flere muligheter til kontakt med fastlegen.

Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr videokonsultasjoner fra helsenorge.no og hadde i dag leverandørmøte for systemleverandører. Formålet var å gi informasjon om hvordan videoløsningene fungerer, og gi informasjon om hvordan man kan få til en integrasjon mot helsenorge.no.

Informasjonsmøte for videokonsultasjonsleverandører (Powerpoint .pptx)
Presentasjonen gir en oversikt over målbilde for videokonsultasjoner på helsenorge.no, og framgangsmåte for å starte godkjenningsprosess.

Her kan du se direktesendingen fra møtet: