Prosjektet Førerrett er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Politiet. Her tar man de første stegene for å realisere implementasjon av SMART App Launch Framework og et REST-basert API bygget i henhold til FHIR-standarden i norske EPJ-systemer.

Disse to standardene i kombinasjon er det som omtales som SMART on FHIR.

Hva er SMART on FHIR?

Del en er SMART App Launch Framework, dette er et rammeverk som spesifiserer en oppstartsprotokoll og autorisasjonsprotokoll for tredjepartsapplikasjoner bygget for å kjøre i kontekst av en EPJ eller portal, rammeverket beskriver også frittstående applikasjoner.

Del to er FHIR ( Fast Healthcare Interoperability Resources), FHIR er en standard for å utveksle helsedata elektronisk. FHIR spesifiserer ett sett med ressurser samt et REST-basert API.

Rammeverket SMART on FHIR støtter per i dag fire bruksscenarioer beskrevet i Argonaut prosjektets fase 1. Argonaut prosjektet tar for seg følgende bruksscenarioer:

 1. Applikasjoner for pasienter som kan starte frittstående
 2. Applikasjoner for pasienter som kan starte fra en portal
 3. Applikasjoner for klinikere som kan starte frittstående
 4. Applikasjoner for klinikere som kan starte i en EPJ eller portal

Hvilke fordeler kan bruk av SMART on FHIR gi?

 • Tredjepartsintegrasjoner kan tas i bruk uten å måtte måtte tilpasses hver enkelt EPJ.
 • Sømløst kunne legge til nye kapabiliteter i eksisterende systemer.
 • Hente inn eksterne data fra for eksempel sensorer og pasientrapporter, og kombinere disse med interne data uten modifikasjoner i eksisterende EPJ-systemer.
 • Kunne hente inn eksisterende applikasjoner som er best i sin klasse fra ett eksisterende bibliotek av applikasjoner.

Hva løser vi ved å implementere SMART on FHIR?

I all hovedsak:

 • En standardisert måte for å starte opp tredjepartsapplikasjoner
 • Utveksling av bruker-/pasientkontekst
 • Tilgangsnøkkel, oAuth access token, som gir tilgang til pasientdata innenfor pasientkonteksten
 • Utveksling av helsedata via standardiserte ressurser og API

Hvem benytter SMART on FHIR i dag?

Apple baserer seg på SMART for å gi innbyggere via sin Health app aksess til egne pasientdata fra et stort antall helsesystemer. I tillegg benytter en mengde applikasjonsutviklere, inkludert Google og Microsoft, SMART-rammeverket.

Lenker:

Implementasjonsguide SMART App Launch Framework

Implementasjonsguide HelseAPI