«Din helsekunnskap», en tjeneste tilknyttet din profil på helsenorge.no som tilbyr helserelaterte nettkurs og tjenester som er aktuell for deg. Ved hjelp av spillifisering ("gamification") vil tjenesten motivere til å øke din helsekompetanse.

Helsenorge.no sin første Koblingslab #01 fant sted på Kulturhuset i Oslo, 17-18. juni, og hadde temaet forebygging og mestring gjennom nye digitale verktøy. Disse to dagene valgte vi å se på design av en personlig tilpasset oversikt for helsekunnskap og hvordan spillifisering kunne blitt brukt der. Vi har hovedsaklig tenkt at det er nettkurs/e-læring som er akutell å ha i en slik oversikt, men vi ser ikke bort ifra at andre digitale tjenester også kan være aktuell å knytte til.

I størst mulig grad burde innbyggere ha helsekunskap for å kunne ta informerte helsevalg. Ved å tilby relaterte digitale tjenester legges det bedre til rette for forebygging, mestring og det å ta de rette valgene for seg selv som pasient. Dette er en prototype på en slik tjeneste.

Her følger en beskrivelse av tjenesten og flere skisser vi lagde disse to dagene. Vi brukte «Din helsekunnskap» som arbeidsnavn på tjenesten. I løpet av Koblingslabben diskutert vi konseptet med representanter fra direktoratene, og konseptet her inkluderer også det.

Personlig tilpasning

To skjermbilder som viser hvordan innbygger kan velge hva de vil lære mer om.
Din helsekunnskap sin profilside. Bruker får forslag om kurs/ressurser og (t.h.) kan utvalget tilpasses basert på tema. Foto: Persontilpasning | Johan Steinberg og Christina Grytå. Alle rettigheter forbeholdt

Vi så for oss at Din helsekunnskap inneholdt helserelaterte nettkurs eller andre digitale ressurser til kunnskap som er aktuell for deg. I oversikten vises progresjon i påbegynte kurs/ressurser hvis du har startet på noe. Oversikten vil alltid vise andre aktuelle kurs eller ressurser. Disse kan bli valgt ut basert på flere kriterier:

 • Manuell tilpasning: Du velger helserelaterte temaer du har interesse for (se figur Profilside).
 • Alder: Du får tilgang til nettsider med helseinformasjon eller digitale kurs som er aktuelle for din aldersgruppe.
 • En grunnpakke av helsestoff: Tjenesten kan følge innbyggerne fra de er 12 år og tilby flere pakker av helsekunnskap som er aktuell i din livssituasjon.
 • Algoritme-genererte anbefalinger: (må aktiveres individuelt pga. personvern)
  • Etter hva du har sett på og/eller gjennomført tidligere.
  • Basert på diverse personopplysninger som er delt med helsenorge.no.
 • Fastlege: Din fastlege kan anbefale kurs basert på din helse.
 • Nivåer: Relatert til spillifisering, så kan det utvalgte innholdet være basert på hvilket nivå du er på. Er du på nivå 1 får du forslag om enklere helserelatert innhold. På et høyere nivå blir det foreslått mer avansert innhold eller innhold som krever kunnskapen fra et annet kurs.

Spillifisering

Spillifisering er designelementer hentet fra dataspill. Det handler ikke om å legge til rette for innlevelse – som dataspill også gjør – men det er de ekstra spillelementene som skaper engasjement, motivasjon og lojalitet til å bruke en tjeneste.

Vi er bevisst på at spillifisering er siktet for å skape digital avhengighet (nylig tematisert i dokumentaren Det digitale dopet som NRK nylig har vist). Men vi tok oss ikke tid til å vurdere det utover den positive siden i dette tilfellet: at spillifisering kan gi en ekstra motivasjon til å øke helsekompetansen til innbyggere.

Vi så for oss følgende spillifiserings-elementer som en mulighet:

 • Progresjon og poeng: Synliggjøring av din fremgang.
 • Nivåer (levels): Du går opp i nivå etter et visst antall gjennomførte kurs eller poeng. Du ser din progresjon og hvordan du ligger an for å gå opp i nivå. Nivåer kan påvirke din profil og gi deg tilgang til mer ‘krydder’ i tjenesten.
 • Premier (badges): Gjennomføring av kurspakker vil gi deg «bevis» som synliggjøres på din profil
 • Grafer og/eller annen visualisering over personlig fokus/kompetanse basert på gjennomført innhold (mangler skisser).

Ekstern integrering

Tjenesten burde kunne integreres i eksterne nettkurs. Vi satte opp et enkelt eksempel der den er integrert via en toppmeny der brukeren kan se status på egen progresjon i kurset og/eller nivåer.

Skjermbilder som viser hvordan navigasjonen kan være der hvor brukeren bruker eksterne kurs. En navigasjonsbar på toppen viser innbyggers progresjon.
Eksempel på integrering med ekstern kurs. Foto: Ekstern integrering | Johan Steinberg og Christina Grytå. Alle rettigheter forbeholdt

Dashboard

Vi skisserte også et panel som møter deg ved innlogging, der du kan få en oversikt over alle dine aktiviteter og mål. Tanken er å integrere helserelaterte apper du allerede bruker slik at du får samlet alt på et sted.

Skjermbilde med oversikt over dine aktiviteter og mål. Til høyre vises progresjon i pågående kurs og oversikt over fullførte kurs.
Bildet til venstre viser startsiden med oversikt over dine aktiviteter og mål. Til høyre vises progresjon i pågående kurs og oversikt over fullførte kurs. «Bagdes» viser at du har gjennomført visse kurspakker. Foto: Helsepanel | Johan Steinberg og Christina Grytå. Alle rettigheter forbeholdt

Oppsummering

Vi har tro på at en slik tjeneste kan være med på å øke innbyggeres helsekompetanse og gi mulighet til å ta informerte valg.

Personlig tilpasning vil velge ut det som er aktuelt for en innbygger. Et personlig utvalg av kunnskap å utforske gjør det enklere å komme i gang eller å fortsette med å øke kompetansen. I tillegg kan spillifisering bidra til at læring er gøy og gi en ekstra interesse for å utforske helsekunnskap.

Skjermbilde som viser at en innbygger har fått helsenivå 10.
Foto: Helsenivåer | Johan Steinberg og Christina Grytå. Alle rettigheter forbeholdt

Her er en liten video som viser litt av det som skjedde på koblingslabben.