Kommuneoverlege i Stavanger Guro Hafnor Røstvig forteller at kommunen jobber på ulike måter for å legge til rette for effektiv testing:

  • Vi har fokus på god opplæring av personell og tilrettelegging av lokaler og teststasjoner.
  • Vi vurderer hele tiden kapasitet i testingen slik at ingen skal måtte vente unødvendig på test.
  • Vi har lagt koronatestingen utenom vanlig drift av legevakt og annen medisinsk beredskap, for at den i minst mulig grad skal påvirke akuttberedskapen og tilgang til helsehjelp i kommunene.  
  • Vi har tett samarbeid med smittesporingsteamet for å sikre rask testing av de som kan være syke.
  • Vi har arbeidet for at timebestilling skal være tilgjengelig og enkelt for innbyggerne, samtidig som vi jobber med å effektivisere ressursbruken.

– Det er viktig at befolkningen selv vurderer om de trenger koronatest. FHI legger opp til lav terskel for testing ved nyoppståtte luftveissymptomer som kan skyldes koronaviruset. Personer som har vært utsatt for smitte, enten på reise eller ved kontakt med koronasyke, skal også testes, forklarer Røstvig.

Første kommune ut

– Vi fikk tilbud om å være pilot for timebestilling via helsenorge.no, og synes det var spennende. Her kan innbyggere i Stavanger nå finne informasjon, bestille test, sjekke svar og kontakte fastlege for oppfølging dersom det er behov for det, alt via samme plattform.

– Hvorfor har dere laget digital timebestilling for koronaprøver?

– Den viktigste grunnen er at digital timebestilling er enkelt for innbygger. I Helsenorge-løsningen kan de velge tidspunkt selv, og det er direkte integrert med vårt journalsystem. Det er også avlastende for de som skal besvare koronatelefonen. Erfaringsmessig varierer pågangen på telefonen i løpet av arbeidsdagen. Når mange innbyggere selv kan vurdere om de trenger test og bestille tidspunkt, håper vi at det blir kortere ventetid på koronatelefonen og mer effektiv bruk av ressursene.

Ønsker flere digitale tjenester

– Hvilke andre digitale koronatjenester vurderer der framover?

– Vi har en drøm om at mye mer av registreringen automatiseres og forenkles. Vi håper også at løsningen vil utvides med at innbygger må gjennom en sjekkliste før de kan bestille time. Da vil innbygger få svar på om de bør teste seg, og om testen dekkes av det offentlige. En slik sjekkliste vil også hjelpe innbygger å vurdere om de trenger å kontakte lege for helsehjelp, eller om det er tilstrekkelig med en test.

Hun tror også at oppfølgningen av syke kan gjøres med digitale verkøy.

– Pasienter med covid-19 sykdom følges nå opp av fastlegene de fleste steder i landet. Veldig mange av fastlegene bruker allerede helsenorge til kommunikasjon med pasientene sine. Mange pasienter vil klare å fylle ut symptomskjema daglig. Det kan være en god hjelp til å kvalitetssikre og effektivisere den daglige oppfølgingen av koronasyke. Dette blir særlig viktig om vi i Norge kommer i en situasjon med mange som er syke samtidig.

Ønsker også digitale løsninger ved vaksinering

– Vi ønsker også å se på om en digital løsning vil hjelpe oss med vaksinering i pandemien. Det er enda viktigere enn tidligere å ha en god organisering av vaksinering mot sesonginfluensa nå i høst. Det er en god øvelse før massevaksineringen når  vaksinen mot koronaviruset blir klar.

Les også nyhetssaken hos Stavanger kommune.