Forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen er høy. Folkehelseinstituttet anslår at rundt en fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og cirka 15 prosent i løpet av et år. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet og en av ti i løpet av 12 måneder.

Internasjonale estimater anslår at andelen som ikke får behandling, men som har behov (såkalt «Treatment gap») er på 57,5 % for angstlidelser og 56,3 % for depresjoner.

Behovet i befolkningen for psykiske helsetjenester er større enn dagens helsetilbud kan dekke. Det er derfor gode grunner både for å supplere eksisterende behandlingsløsninger, men også se på om nye formater kan være nyttige for å sikre at de som trenger hjelp får det.

Internettassistert behandling er en terapiform der innbygger mottar hele eller deler av behandlingen via digitale verktøy. Behandlingen er i snitt like effektiv for symptomer som tradisjonell behandling. Pasientene er fornøyde med behandlingsformen, og flere studier rapporterer om reduksjon i tid brukt av behandler i hvert forløp. Derfor er det potensiale for at flere kan få hjelp.

Her er kravspesifikasjon på mestringsverktøy psykisk helse: