Meldingsutveksling

Vår åpne dokumentasjon om meldingsutveksling helsenorge.no finner du på Sarepta.

Vi har også et bibliotek Helsenorge.Messaging som åpen kildekode som kan brukes til å sende meldinger.

Videkonsultasjoner

Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr videokonsultasjoner fra helsenorge.no. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan bli videokonsultasjonsleverandør.

Verktøy og Helsenorge

Mange helseaktører har tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk ulike verktøy for å levere helsetjenester til innbygger. Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr verktøy og gjør disse tilgjengelig for innbygger på Helsenorge.

Et verktøy kan her være ulike digitale løsninger slik som:

  • Kartleggingsverktøy
  • Behandlingsverktøy
  • Skjema
  • Veiledningstjenester
  • Informasjonstjenester

Vi har en egen side med informasjon om Verktøy og Helsenorge.

Helsenorge som identitetstilbyder

For mange eksterne tjenester så er det krav om at leverandøren kan tilby sømløs innlogging for innbygger som blir sendt videre fra Helsenorge.no. Da tilbyr vi våre leverandører å bruke Helsenorge som OpenId Connect provider. Du finner mer informasjon om dette i Helsenorges offentlige dokumentasjon.

Bruksvilkår

Bruksvilkårene regulerer forholdet mellom Norsk helsenett og aktørene i sektoren som tar i bruk Helsenorge.