Mange helseaktører har tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk ulike verktøy for å levere helsetjenester til innbygger. Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr verktøy og gjør disse tilgjengelig for innbygger på Helsenorge.

Et verktøy kan her være ulike digitale løsninger slik som:

  • Kartleggingsverktøy
  • Behandlingsverktøy
  • Skjema
  • Veiledningstjenester
  • Informasjonstjenester

Tilgjengelige verktøy for innbygger fins her: https://minhelse.helsenorge.no/verktoy

Overordnede krav fra Helsenorge for å tilby et verktøy er:

  • Informasjon og veiledning for innbygger for å starte og håndtere verktøy
  • Sømløs flyt for innbygger fra Helsenorge til verktøy
  • Tilgang på sikkerhetsvurderinger som er gjort og verifisering av tilstrekkelig sikkerhet i løsningen
  • Tilgang på personvernvurderinger som er gjort og verifisering av personvern i løsningen
  • Verktøy er verifisert helsefaglig

Generell informasjon

Leverandører som tilbyr verktøy til aktører innen offentlig helsevesen og ønsker disse tilgjengelig på Helsenorge kan kontakte NHN via virksomheten som har tatt i bruk verktøyet.

Leverandører som ønsker å teste overgang fra Helsenorge og verktøy i samspill med Helsenorge kan kontakte NHN direkte.

Dokumentasjon for mulighet til sømløs overgang fra Helsenorge til verktøy er tilgjengelig her:

Helsenorge som OpenID Connect provider

Leverandører som ønsker tilgang til denne tjenesten for testing kan kontakte [email protected] og merke bestillingen med "Tilgang til Helsenorge Verktøy i Test"

Slik jobber vi med verktøy

Vi har tidligere hatt leverandørmøte for systemleverandører. Formålet var å gi informasjon om hvordan Helsenorge jobber for å gjøre verktøy tilgjengelig for innbygger og gi informasjon om hva som er tilgjengelig på Helsenorge.

Digital oppfølgning av innbyggere under koronaepidemien (.pptx)
Presentasjon brukt under leverandørmøte 27.mars 2020.