Helsenorge er den nasjonale helseportalen og inngangen til Pasientens netthelsetjeneste, som gjør det enkelt, sikkert og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett.

Norsk Helsenett forvalter Helsenorge. Helsenorge formidler kvalitetssikret informasjon om helse og behandling, og skal muliggjøre helhetlig digital samhandling mellom innbyggere, pårørende og helsesektoren.

Tilbudet av kvalitetssikrede digitale helsetjenester er i stadig utvikling. Det er et mål at det digitale tjenestetilbudet skal være likt uansett hvor i landet pasienten bor. Når en virksomhet tar initiativ til utvikling av nye digitale helsetjenester på Helsenorge, skal resultatet bli en nasjonal tjeneste som kan gjenbrukes for andre virksomheter og tjenester på Helsenorge.

Du finne bruksvilkårene for sektorens bruk av helsenorge på NHNs side om bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger.