Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr videokonsultasjoner fra helsenorge.no og hadde i dag leverandørmøte for systemleverandører. Formålet var å gi informasjon om hvordan videoløsningene fungerer, og gi informasjon om hvordan man kan få til en integrasjon mot helsenorge.no.

Informasjonsmøte for videokonsultasjonsleverandører (Powerpoint .pptx)
Presentasjonen gir en oversikt over målbilde for videokonsultasjoner på helsenorge.no, og framgangsmåte for å starte godkjenningsprosess.

Her er video fra leverandørmøte om videokonsultasjoner: