Mange Helseaktører har tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk videoløsninger for å levere helsetjenester til innbygger. Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr videokonsultasjoner i samarbeid med helsenorge.no

Helsenorge tilbyr en inngang for innbygger til videoløsning. Overordnede krav fra Helsenorge for bruk av video er:

  • Informasjon og veiledning for innbygger for å starte og håndtere video
  • Sømløs flyt for innbygger fra Helsenorge til videoløsning
  • Tilgang på sikkerhetsvurderinger som er gjort og verifisering av tilstrekkelig sikkerhet i løsningen

Kravliste til videoleverandører er spesifisert i dokumentet under, med generelle krav og spesifikke krav knyttet til de to konseptene.

Slik jobber vi med videokonsultasjoner

Vi har tidligere hatt leverandørmøte for systemleverandører. Formålet var å gi informasjon om hvordan videoløsningene fungerer, og gi informasjon om hvordan man kan få til en integrasjon mot helsenorge.no.

Informasjonsmøte for videokonsultasjonsleverandører (Powerpoint .pptx)
Presentasjonen gir en oversikt over målbilde for videokonsultasjoner på helsenorge.no, og framgangsmåte for å starte godkjenningsprosess.

Her er video fra leverandørmøte om videokonsultasjoner: