I utlandet er det opprettet lignende initiativer som er nyttige å se til. Blant annet har NHS i England etablert et evalueringsrammeverk med tilhørende appbibliotek og i Tyskland er DiGa lansert hvor leger nå har mulighet til å foreskrive apper på resept.

Prosjektet har som mål å kunne guide helsepersonell og pasienter til kvalitetssikrede helseapper. Gjennom et pilotprosjekt ønsker vi å teste ut et forslag til evalueringsrammeverk på minst 2-3 helseapper innenfor psykisk helse. Psykisk helse er valgt ettersom det har vært et sentralt tema under pandemien.

Kort fortalt har prosjektet to mål om hva vi ønsker å oppnå:

  1. Kunne guide brukere (pasienter og behandlere) til kvalitetssikrede helseapper.
  2. Gjøre situasjonen med forutsigbar for leverandører og utviklere.

I tillegg til å jobbe med utviklingen av rammeverk og verktøykatalog vil vi også initiere en åpen møtearena for å involvere interessenter inn i arbeidet. Åpen møtearena skal arrangeres ukentlig med temaer for hver gang hvor målet er at dere som interessenter skal sitte igjen med mer kompetanse og klarhet i prosessene mot kvalitetssikret helseteknologi hos helsesektoren og vi i prosjektet Tryggere Helseapper skal kunne sitte igjen med mer kunnskap og forståelse om problemstillinger knyttet til utvikling, kommersialisering og bruk av helseteknologi. La oss kalle det en vinn-vinn situasjon.