Nettstedet helsenorgelab.no er en plattform for informasjon om utviklingen av innbyggerplattformen www.helsenorge.no. Vi ønsker å invitere til en samtale om hva plattformen skal være, hvordan den kan bidra til å forenkle møtet med helsevesenet og hvordan den kan støtte pasientens behandlingsforløp og egenmestring.

Det er helsenorge.no som eier og administrerer dette nettstedet.

Artikler

Artiklene er skrevet av fagpersoner med tilknytning til helsenorge.no. De skriver som fagpersoner, og det de skriver er uttrykk for mer eller mindre gjennomtenkte tanker eller ideer. De er ikke nødvendigvis uttrykk for helsenorge.nos eller arbeidgivers mening.

Terskelen skal være lav for å skrive en artikkel, og ofte vil artiklene handler om temaer som ikke er besluttet.

Redaksjonen

Redaksjonen består av

  • Nina Linn Ulstein, produktansvarlig helsenorge.no
  • Annike Høysæter Asserson, seksjonsleder Produktutforming
  • Pia Maria Møller Jensen, tjenestedesigner helsenorge.no
  • Torunn Brandt, funksjonell arkitekt helsenorge.no
  • Ole Kristian Losvik, funksjonell arkitekt

Redaksjonen kan kontaktes på e-post [email protected]

Innspill og klager

Både ris og ros kan gjerne sendes til redaksjonen på e-post. Dersom du vil sende en klage direkte til en leder, så har Annike Høysæter Asserson e-post Annike.Hoysaeter.Asserson @ nhn.no.

Retningslinjer

Personvern