helsenorge.no/baredu er startpunktet for vår forebyggingssatsning. Poenget vår er at BARE DU kan si ja til endringer. På nettsiden finner du gode hverdagsråd, apper og verktøy som gjør det enklere å endre helsevaner og livsstil.

Hvor og når

Vår første koblingslab går av stabelen allerede i juni:

 • Hvor: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6, 0181 Oslo
 • Når: 17.-18.juni 2019

Påmeldingsfrist er 13. juni. Vi ser om vi kan ordne litt forfriskninger til de som melder seg på innen da. For de som melder seg etter fristen, er man velkommen - men de får ikke mat.

Pris

Arrangementet er helt gratis for deltakerne.

Påmelding

Send en e-post til ole.kristian.losvik @ ehelse.no

Skriv i e-posten hvilken del du ønsker å være med på:

 • Tjenestedesign - tenk og tegn hvordan vi kan ta i bruk digitale verktøy
 • Teknisk påkobling - prøv ut integrasjon mot helsenorge-plattformen

Det er selvsagt lov å melde seg på begge!

Program

Arrangementet er uformelt, og vi har lite planlagt program. Det handler mest om å møtes, snakkes sammen og tenke sammen.

Vi blir til stede begge dagene, og oppfordrer til å slå av en prat med oss om stort og smått.

Mandag 17.juni

Frokostmøte 09-11:

 • Helsenorge.no som plattform
  Nina Linn Ulstein – produktansvarlig helsenorge.no
 • Forebygging 2.0
  Øystein Tveite, seniorrådgiver Helsedirektoratet
 • Nasjonale standarder
  Lars Kristian Roland, seniorrådgiver Arkitekturstyring, Direktoratet for e-helse
 • Tjenestedesign i en digital verden
  Asgeir Døhl Dybvig, tjenestedesigner helsenorge.no
 • Teknisk introduksjon
  Sven Christiansen og Jørn Sikkerbøl, tekniske arkitekter helsenorge.no
 • Open digital platforms – A Keystone of patient centred digital services
  Waqar Ahmed, Norway Health Tech
 • Veien mot digitale verktøy for alle
  Ole Kristian Losvik, funksjonell arkitekt helsenorge.no

Resten av dagen er det jobbing og spising.

Tirsdag 18. juni

Jobbing fra 09-14.

Kl 14-15: Avslutningsforedrag med oppsummering og veien videre.

Partnere

 • Norwegian Smart Care Cluster
 • EHiN
 • Norway Health Tech
 • Centre for Connected care | C3

Hva er temaet?

Vi har fire personer, som trenger din hjelp til enda bedre verktøy. De har kanskje et litt usunt forhold til et av disse temaene:

 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Røyk
 • Psykisk helse

Hva kan jeg lage?

Vi har ærlig talt ikke anelse hva dere kan finne på å lage. Men vi er åpen for det meste. Noen eksempler kan være:

 • En nettside med en selvtest, eller noe helt annet
 • Et kurs som hjelper deg med noe av dette
 • Et kartleggingsverktøy som følger deg opp og gir deg råd

Hva åpner dere?

På denne første koblingslaben åpner vi et testmiljø som inneholder:

 • Verktøykatalogen: En katalog for innbyggere og helsepersonell som lister opp digitale verktøy for innbygger
 • Mestringsapplikasjonen: En nettapplikasjon der helsepersonell kan sende ut digitale verktøy til innbygger
 • Helsenorge.nos innbyggergrensesnitt: Et sted er innbygger kan finne digitale verktøy, og motta verktøy fra behandler.

Din applikasjon kan startes fra helsenorge.no på flere måter:

 • Direkte lenke: Når innbygger klikker på lenka, så kommer innbygger rett inn i ditt verktøy
 • Oppstart med LTI 1.1: Når innbygger klikker på lenka, så blir vi en LTI Tool Consumer av ditt verktøy. Du får en anonymisert bruker-id som alltid vil være den samme hver gang innbygger åpner lenka. Dermed kan du for eksempel tilrettelegge for at du kan lagre progresjon, og la innbygger komme tilbake der vedkommene sluttet sist
 • Oppstart med SSO: Når innbygger klikker på lenka, så får du muligheten til å spørre oss tilbake om navn og personnummer for innbyggeren.

Her er litt dokumentasjon:

Integrating learning tools in the Helsenorge portal
Beskriver hvordan Helsenorge-portalen starter opp verktøy.

Åpner dere hele plattformen?

Vi ønsker å tilby flere APIer som gir tilgang til data på plattformen vår. Dessverre har dette tatt litt lengre tid enn vi trodde, og vi er nødt til å gjøre dette litt trinnvis. I vår aller første koblingslab, så åpner vi Verktøykatalogen og oppstart av verktøy fra plattformen, og du som leverandør får tilgang på identitet til innbygger.

Akkurat nå jobber vi med en oppfølger til høsten der du som leverandør får muligheten til å lagre data fra din applikasjon på helsenorge-plattformen, og hente opp disse senere. I tillegg håper vi å kunne gi muligheten for at innbygger kan dele data fra din app med sine behandlere.

Må jeg vise fram det jeg lager?

Nei, det er selvsagt helt frivillig om du vil vise fram det du har lagd. Hvis du har lyst å prøve for deg selv, så er du selvsagt velkommen til det! Vi vurderer også muligheten for å lage et lite galleri av det som ble lagd her på helsenorgelab.no.

Kommer det jeg lager på helsenorge.no?

Arrangementet handler om samarbeid, og er ikke en konkurranse. Vi utelukker ikke at vi senere vil utlyse en konkurranse eller anskaffelse, men det foreligger ingen konkret plan for det akkurat nå. Arrangementet er mest for å få prøve, men også for at vi ønsker å gi informasjon om hvor vi vil med helsenorge-plattformen. Vi ønsker å likebehandle, og forsøker å publisere all informasjon som blir gitt under arrangementet også på nettsidene, slik at det ikke vil være konkurransefordeler med å delta.

Vi kan ikke love at ditt verktøy blir kjøpt inn og brukt på helsenorge.no. Koblingslaben er et av stegene vi tar for å legge til rette for flere eksterne verktøy på helsenorge.no. Likevel så må vi som helsemyndigheter kvalitetssikre alt som ligger på helsenorge.no, og sikre at innbyggers rettigheter blir ivaretatt på en god måte.

I 2019 så har vi flere løp som skal se på hvordan vi håndterer

 • Kvalitetssikring
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Juridiske avklaringer
 • Hvordan vi kan vurdere nytten av slike verktøy
 • Finansieringsmodeller

Overtar dere rettigheter til ideen min?

Vi overtar ingen rettigheter og stjeler ikke ideer.