Dette betyr at fastleger kan motta timebestillinger og andre henvendelser fra foreldre til barn i denne aldersgruppen, på lik linje med voksne, og barn under 12 år.

Dette er svært etterspurt funksjonalitet som vi er glade for å endelig kunne tilby i samarbeid med EPJ-leverandørene. Det er også laget funksjonalitet for å hindre innsyn hvis det er nødvendig, og fastlegene kan få informasjon om dette fra sin journalleverandør.