– Dette er enda et lite skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier helseminister Bent Høie på regjeringen.no.

Forskriften har som formål å bidra til

- pasienter ved hjelp av relevant og nødvendig dokumentasjon kan gis helsehjelp av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp

- personvernet ivaretas, inkludert pasientens rett til informasjon og medvirkning

- helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid.

Den nye forskriften er laget i tråd EUs nye personvernforordning. All bruk av opplysninger og all tilgang til opplysninger skal logges og vil kunne kontrolleres i ettertid.

Les Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) (pdf)