Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt.

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at folk er mindre fornøyd med offentlige nettportaler. Altinn og Skatteetaten er de mest populære, men Helsenorge.no haler innpå og er det eneste nettstedet som får økt oppslutning.

Du kan lese hele undersøkelsen hos Difi.