Fra september har Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, Norsk ryggmargsskaderegister og Norsk karkirurgisk register blitt tilgjengelig, og stadig nye register vil bli lagt til i tida fremover.

– Via helsenorge.no har innbyggere en og samme inngangsportal til registre, alt ligger på samme sted, sier programleder Marianne Braaten til ehelse.no.