Bent Asgeir Larsen er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Halden. Han jobber også for Direktoratet for e-helse, der han har ledet arbeidet med standardisering av kritisk informasjon. Les mer i artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Å ta i bruk modulen for kritisk informasjon i kjernejournal i hele helsetjenesten kan hindre mange alvorlige behandlingsfeil, skriver Larsen i artikkelen.