Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bruker videokonsultasjon i dag. Det tilbys flere alternativer i Helsenettet og det er løsninger for video knyttet til digital dialog fastlege på helsenorge.no. Fastleger har avtaler direkte med videoleverandører. I tillegg har også de regionale IKT-leverandørene videoløsninger.

Les mer hos Norsk Helsenett.