Vi har fått tilbakemeldinger på at en del leger får henvendelser uten noen konkret problemstilling. Derfor gjør vi en liten endring som gjør det klarere for innbyggere at de skal skrive litt om hva henvendelsen gjelder.

Endringen er i test nå, og går sannsynligvis ut i produksjon i løpet av noen dager.