De viktigste oppdateringene i strategien er:

Innbygger som ressurs: Vi må tilrettelegge for at innbyggerne kan bidra i egen behandling. Målet er en innovativ helsetjeneste som setter innbyggeren i sentrum.

Innovasjon: Offentlig sektor skal være en pådriver for innovasjon i næringslivet gjennom forutsigbare rammer. Det vil tilrettelegge for effektiv ressursbruk, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Slik når vi bedre de helsepolitiske målene.

Informasjonssikkerhet: Innbyggerne skal ha tillit til at vi behandler helseopplysningene deres på en trygg og sikker måte. Det er en forutsetning for digitalisering at vi ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i de ulike e-helseløsningene.

Les nyhetssaken på ehelse.no, eller last ned oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (PDF) og tilhørende plan for e-helse 2019-2022 (PDF).