Digital tilgang er viktig for folket. 82 prosent av innbyggerne ønsker internettbasert tilgang til sine egne helseopplysninger.

Samtidig er 53 prosent er bekymret for at helseopplysningene deres ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon.

Les mer i nyhetssaken på ehelse.no.