Plan for 2020

Årsplanen for 2020 er ikke ferdig enda. Men det kommer til å bli fokus på å gjøre tjenestene våre tilgjengelige for enda flere innbyggere. Les om fokusområder i foreløpig plan 2020.

Produktstrategi for helsenorge.no

Produktstrategi for helsenorge.no utvikles parallelt med utvikling av nasjonal e-helsestrategi. Dette har vært koordinert jevnlig.

Produktstrategi helsenorge.no v. 1.0
Produktstrategien beskriver hvordan helsenorge skal utvikles i perioden 2017-2020.

Funksjonelt veikart for helsenorge.no

Funksjonelt veikart viser hvilke aktiviteter vi gjennomfører for å nå målene i produktstrategien. Funksjonelt veikart er besluttet av Produktstyret for Helsenorge.

Funksjonelt veikart for helsenorge.no versjon 7 (.pptx)
Funksjonelt veikart besluttet av Produktstyret 08.04.2019.

Innholdsstrategi

Innholdsstrategien er forankret i sektoren gjennom prosjektarbeidet. Den har vært behandlet i Produktstyret for helsenorge og er vedtatt av ledelsen i Direktoratet for e-helse. Strategien baserer seg på føringer fra Nasjonal e-helsestrategi. Den er en utdyping av produktstrategien for helsenorge og er utformet på bakgrunn av en analyse av brukernes behov, de samarbeidende virksomhetenes mål og muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. I del 2 av dette dokumentet beskrives relasjonen mellom målene for det nasjonale e-helsearbeidet, produktutviklingen på helsenorge og innholdsutviklingen.

Innholdsstrategi for helsenorge.no versjon 1.0
Innholdsstrategien skal bidra til forutsigbarhet for aktører som bidrar med innhold.

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og digitalisering. Strategien angir målene for IKT og digitalisering i sektoren og hvordan disse bidrar til å realisere overordnede helse- og omsorgspolitiske mål.

Plan for e-helse 2019-2022 er et vedlegg til Nasjonal e-helsetstrategi og gir en samlet fremstilling av 14 prioriterte innsatsområder av nasjonal betydning for å realisere e-helsestrategien. Planen skal bidra til forutsigbar digitalisering gjennom strategisk styring og nasjonal samordning på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren.

Nasjonal e-helsestrategi 2017–2022 (revidert 2019)
Nasjonal e-helsestrategi 2017–2022 er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og digitalisering.
Plan for e-helse 2019–2022
Plan for e-helse 2019-2022 gir en samlet fremstilling av 14 prioriterte innsatsområder av nasjonal betydning for å realisere e-helsestrategien.