De overordnede planene for Helsenorge neste år dreier seg i all hovedsak om bredding av eksisterende tjenester som:

  • Timer og dialog
  • Journalinnsyn
  • Digitale skjema
  • Videokonsultasjon
  • Digitale verktøy
  • Registerinnsyn

Hva som kommer og til hvilken tid vil avhenge av hvilke bestillinger vi får inn fra sektor. Dette er foreløpig ikke avklart.